Vrh J
 • narodený - 19. novembra 2013
 • matka - Dolcezza Tredici
 • otec - Braien De Marte Moor
 • Traja psíkovia, jedna sučka.
 • Farba izabelová.Vrh I
 • narodený - 7. októbra 2013
 • matka - Enya Cantante
 • otec - Berchah Mraja
 • Traja psíkovia a dve sučky.
 • Farby čierna, šedá, izabelová.
Fotogaléria


Vrh CH
narodený - 9. augusta 2012
matka - Dolcezza Tredici
otec - Berchah Mraja
Jeden psík a dve su?ky. Farby izabelová bez znakov, izabelová s drobným znakom.

Fotogaléria

Vrh H
- narodený 15.júna 2012
- matka - Enya Cantante
- otec - Berchah Mraja
Traja psíkovia, tri su?ky. Farby šedá a izabelová so znakmi.

Fotogaléria


Vrh G
 • narodený 12. novembra 2011
 • matka - Enya Cantante
 • otec - Bino Tredici
 • Štyria psíkovia. Farby - izabel, izabel so znakmi, šedá.

Fotogaléria

Vrh F
 • narodený 20. februára 2011
 • matka - Rozárka Bohemia Skara - výška 36 cm
 • otec - Enricco Cantante - výška 38 cm - www.enricco.sk
 • Dvaja psíkovia, jedna su?ka. Farby - izabel.
FotogalériaVrh E
 • narodený 11.10.2010
 • matka - Enya Cantante
 • otec - Gabriel Feritte Bugsy
 • Traja psíkovia, jedna su?ka. Farby - šedá so znakmi.
FotogalériaVrh D
 • narodený 1. 12. 2009
- matka - Rozárka Bohemia Skara - výška 36 cm
- otec - Casanova Talata - výška 38 cm
- Traja psíkovia, dve su?ky . Farby - izabel bez znakov.Údaje o vrhoch A,B,C sú na
pôvodnej stránke .