Androméda Skarak

obrazok 038

Androméde hovoríme Mendy. Narodila sa 13.mája 1998. Je zakladatateľkou mojej chovateľskej stanice. Mendy má veľmi milú povahu, od malička je veľmi poslušná, hravá, čistotná a hlavne neúnavne a rada aportuje a loví. Má asi len jednu, pre niekoho nepríjemnú vlastnosť, neobľubovala výstavy a vôbec akúkoľvek pozornosť venovanú od cudzích ľudí, ak jej ale nehádzali loptičku :- ) . Iba v tom prípade urobila výnimku. Je matkou troch vrhov A,B,C. Žiaľ, nepodarilo sa mi nechať si po nej sučku, v jej línii budem chovať na jej pravnučke Enyi. Jej výška je 37 cm.