Klikni pre návrat do fotogalérie.

Aileen Tredici vo veku 6 týždňov.