Štandart

Talianskeho chrtíka podľa 10. FCI


Celkovým zjavom pripomína zmenšeného greyhounda, no viacej ešte sloughi, pričom jemnosť a elegancia majú byt' až prehnané. Táto elegancia je v pôvabnom postoji a pohybe ešte nápadnejšia. Chrtík by mohol byt' modelom pre pôvab a vznešenosť. Je bystrý, inteligentný a prítulný. Končatiny dlhé, telo kvadratického rámca.

Hlava : dlhá lebka, celková dĺžka môže byt' 4/10 kohútikovej výšky. Lebka a papuľa sú rovnako dlhé. Horné pozdĺžne osi lebky a papule prebiehajú súbežne. Veľmi malý čelový sklon, plochá lebka. Koža musí byt' hladká a napnutá. Oblasť pod očami musí byt' dobre vyznačená.

Nos : tmavý, najlepšie čierny

Chrup : zdravý, úplný, nožnicový skus

Papuľa : špicatá s tmavo pigmentovanými pyskami, bez viditeľných slizníc.  Pysky sú jemné a pevne ležia na čeľustiach.

Oči : veľké a výrazné, očná guľa nesmie byt' ani zapadnutá a ani vypúlená, nesmie mať entropium alebo ektropium, dúhovka má byť tmavá a okraje viečok majú byť tmavo pigmentované.

Uši : majú byt' vysoko nasadené, malé a s jemnou chrupkou. Poskladané ucho je nesené smerom dozadu na šiji a hornej časti krku tak, že je vidno jeho vnútro. Pri pozornosti sa predná časť ucha vztýči a horná je potom nesená vodorovne v polohe, ktorá sa nazýva strechová.

Krk : je presne taký dlhý ako hlava s ľahko klenutou hornou líniou a bez výrazného prechodu do kohútika. Je bez laloka a vo výške štítnej chrupavky je trochu vyklenutý.

Predné končatiny :

Plecia - mierne šikmé, pokryté suchými vystupujúcimi svalmi.

Rameno - uhol ramena a lopatky je veľmi tupý a súbežný so stredovou líniou tela.

Predlaktie - nesmie byt' vtočené alebo vytočené. Vzdialenosť lakťa od zeme je len trocha väčšia ako vzdialenosť lakťa od kohútika.

Nadprstie - pri pohľade zo strany musí dobre pružiť sleduje líniu predlaktia s čo najmenej väzivom pod kožou, má byť suché.

Labky - predné sú malé, suché skoro oválne, prsty dobre ohnuté a tesne vedľa seba. Sú pokryté hustou a veľmi krátkou srsťou. Vankúšiky majú byť tmavo pigmentované, najlepšie čierne. Pazúriky majú byt' podľa farby srsti čierne alebo tmavé a v súlade s bielou, ktorá je na prstoch prípustná. Zadné labky sú ako predné, len menej oválne.

Trup : Dĺžka trupu je menšia, nanajvýš sa rovná kohútikovej miere. Horná línia chrbta prebieha rovno, bedrá sú klenuté a plynulo prechádzajú do krížov. Hruď je úzka, rebrá majú siahať po lakeť. Spodná línia je v brušnej časti vytiahnutá nahor, kríže sú veľmi šikmé.

Chvost : je veľmi nízko nasadený, už pri koreni a ku koncu sa stenčuje, pokrytý je krátkou srsťou. Chvost je v prvej polovici nesený nadol, v druhej zahnutý. Jeho dĺžku meriame tak, že ho pretiahneme pomedzi zadné končatiny a vytiahneme k bedrám,  ktoré má o trochu presahovať.

Pohlavné orgány : Obidva semenníky majú byť vyvinuté.

Zadné končatiny :

Stehno - dlhé, suché s dobre oddelenými, ale nie príliš mohutnými svalmi.

Lýtko – s jemnými kosťami

Päta – má byt' dobre zaúhlená s výraznou priehlbinou.

Srsť : Jemná, po celom tele dobre priľahlá a krátka, koža je na lakťoch trochu voľná.

Farba : Jednofarebný, čierny, bridlicovosivý a isabelový vo všetkých odtieňoch. Biela na hrudi a nohách je prípustná.

Chôdza : Tanečná, elegantná.

Kohútiková výška : Najmenej 31 cm, najviac 38 cm. Hmotnosť najviac 5 kg.

Chyby v type a stavbe :

Silný, neušľachtilý, nesúmerný.

Hlava - horné osi lebky u papule sa  zbiehajú alebo rozbiehajú. Nos je nedostatočne pigmentovaný. Papuľa krátka a chybne stavaná, príliš vyvinuté pysky, ktoré pokrývajú čeľuste, kožná vráska slizníc výrazná, plné líca, okraje viečok a pyskov len čiastočne pigmentované. Čeľuste silné, chýbajúce zuby, podkus alebo predkus. Lebka kopulovitá, okrúhla s výrazným čelovým sklonom.

Oči - malé (mikrophtalmia), alebo vypúlené (exophtalmia), svetlá dúhovka, mandľové a šikmé, príliš pod   čelom ležiace, entropium.

Uši - veľká chyba je, ak sú nesené vztýčené.

Krk - s lalokom, krátky, v hornej časti bez klenby.

Predné končatiny - plecia ťažké, obalené objemnými svalmi, málo pohyblivé. Ramená krátke, šikmé, ťažkopádne. Predlaktia so silnými kosťami (veľmi závažná chyba), vtočené alebo vytočené, odklonené od zvislice. Predlakťový kĺb slabý, príliš vyvinuté kosti. Nadprstie - odchýlky od zvislého postavenia, krátke, dlhé, pretiahnuté. Labky okrúhle, nie zvislé, pazúriky nedostatočne pigmentované v pomere k farbe srsti, roztiahnuté prsty.

Telo - dlhšie ako kohútiková výška. Chrbát so sedlom alebo hrbom, prerušená horná línia, bedrá dlhé a ploché.

Pohlavné orgány - jeden zo semenníkov nedostatočne vyvinutý.

Zadné končatiny - stehno krátke a mäsité, roztiahnuto postavené, príliš rovné alebo šikmé. Lýtko so silnými kosťami, málo uhlené. Pätový kĺb a sponka nie zvislé, vysoký kĺb, otvorený uhol.

Chvost - príliš krátky alebo dlhý, hrubý a nie krátkosrstý.

Srsť - nie krátka, biele znaky inde ako na hrudi a labkách. Koža nie tenká, nedostatok pigmentu ( nos, okraje viečok a pyskov)

Vylučujúce chyby : Hlava - výrazné zbiehanie alebo rozbiehanie osí. Nos nad hornou líniou papule, nedostatok pigmentu. Nosná chrupavka vytočená von alebo dnu. Podkus alebo predkus. Skelné oko. Nepigmentované okraje viečok.

Pohlavné orgány - kryptorchizmus, monochizmus, jeden zo semenníkov nedostatočne vyvinutý.

Chvost - trubkovitý nad chrbtom, krátky.

Sponka - paspárky

Farba - nie jednotná, biela inde ako povoľuje štandard.

Výška - v kohútiku viacej ako 38 cm u psov a súk, menej ako 32 cm u psov a 31 cm u súk.

Chôdza - sústavný mimochod.                                                                                                        

Ý