Benittka testuje svoje zúbky. ( Vo veku štyroch týždňov.)